امروز: یکشنبه 26 خرداد 1403

"iranienfr.com" Site des iraniens de France

Liste des livres publiés en France لیست کتابهای منتشر شده در فرانسه

Liste des livres récents   کتابهای تازه منتشر شده
  Charles Autran, La Perse et les racines chrétiennes de l'Occident , l'Harmattan, Mai 2024. En savoir plus
  Rassoul Khalafi, Diplomatie de l'ingérence britannique en Iran (1900-1950) , l'Harmattan, Mars 2024. En savoir plus
  Nasrollah Nejatbakhshe, Philosophies juridiques entrelacées: Aristote et la loi islamique , l'Harmattan, Février 2024. En savoir plus
  Emma Peiambari, Le ruisseau que je suis , l'Harmattan, Février 2024. En savoir plus
  Shahrokh Meskoob Traduit par Reza Rokoee et Ata Ayati, L’identité iranienne et la langue persane , l'Harmattan, Février 2024. En savoir plus
  Boniface Tshiyemba Préface de Alain Bernard Nseka Lilolo, L'analyse géopolitique de la crise du golfe Persique , l'Harmattan, Février 2024. En savoir plus
  Mona Emad, Le théâtre iranien en transition , l'Harmattan, Janvier 2024. En savoir plus
  Hossein Dowlatabadi (Traduit du persan par Hamid Saba et Thierry Fournier), Il pleut sur Ankara Iran , l'Harmattan, Déc 2023. En savoir plus
  Abbas Nalbandian (Traduit par Fahimeh Najmi et François Rémond), Quelques histoires des pluies d’amour et de mort , L'espace D'un Instant, Nov 2023. En savoir plus
  Gaston Audibert, Un regard misogyne persan au XIXe siècle , l'Harmattan, Nov 2023. En savoir plus
  Soussan Azarine, Par une nuit obscure De Téhéran , l'Harmattan, Nov 2023. En savoir plus
  Negareh Owji, Les techniques de la poésie persane , l'Harmattan, Nov 2023. En savoir plus
  Jean-Arthur Guy, Hâfez éternel , l'Harmattan, Nov 2023. En savoir plus
  Malek Mohsen Ghaderi, Adolphe thalasso et le théâtre persan , l'Harmattan, Juin 2023. En savoir plus
  Abolgassem E'tessam-Zadeh, Omar Khayam, le retour d'un géant , l'Harmattan, Avril 2023. En savoir plus
  Rachel Deghati, Une part d’ombre , Lettres Persanes, Mars 2022. En savoir plus
  Préface de Saadi, traduit par Charles Barbier de Meynard, Le Jardin de fruits , Albin Michel, Févrir 2022. En savoir plus
  Traduit du persan par Média Kashigar et Jalal Alavinia, Ahmad Shamlou : La Passion de la Récréation , Lettres Persanes, Décembre 2021. En savoir plus
  De Ahmad Ghazâli traduit du persan par Patricia Pic-Sernaglia, Sawâneh, de l'amour , l'Harmattan, Octobre 2021. En savoir plus
  De Jâmi traduit du persan par Leili Anvar, Leyli et Majnûn , Diane de Selliers, Octobre 2021. En savoir plus
  Ali Gharakhani, Téhéran, une capitale fragmentée , l'Harmattan, Juillet 2021. En savoir plus
  Traduit par Sylvie Mochiri Miller, Hurle-moi, poésie d'Ahmad Shâmlou , l'Harmattan, Juin 2021. En savoir plus
  Orang Gholikhani, Le tringle d'amour persan , l'Harmattan, Juin 2021. En savoir plus
  Collection dirigée par: Ata Ayati, L'Iran en transition , l'Harmattan, Juin 2021. En savoir plus
  Média Kashigar et Jalal Alavinia, Ahmad Shamlou la passion de la recréation poésie (1950-2000) , lettres Persanes, Juin 2021. En savoir plus
  Théo Nencini, L'Irak chiite parle persan , l'Harmattan, Avril 2021. En savoir plus
  Ludmilla Moulin, La jeunesse de Téhéran en mal de perspectives , l'Harmattan, Mars 2021. En savoir plus
  Djalal Al-e Ahmad, le directeur d'école , l'Harmattan, Mars 2021. En savoir plus
  Etienne Sabatier-Desarnaud, Récit de voyage , l'Harmattan, Fév 2021. En savoir plus
  Fédot Afanassiévitch Kotov, Itinéraire de Moscou à Ispahan , l'Harmattan, Fév 2021. En savoir plus
  Ballé Niane, La musique iranienne au feminin , l'Harmattan, Fév 2021. En savoir plus
  Nicolas Forest, Successions et libéralités dans l'Iran mazdéen , l'Harmattan, Nov 2020. En savoir plus
  Nahal Tajadod, l'affamé , Les Belles Lettres, Nov 2020. En savoir plus
  Alexandre Austin, Des Sanctions Imposées a l'Iran et de Leurs Effets , l'Harmattan, Octobre 2020. En savoir plus
  Tristan Chalon, Sang et terreur, le shah eunuque: La vie d'Agha Mohammed Khan , l'Harmattan, Sept 2020. En savoir plus
  Reza Afchar Naderi, Chant patriotique iranien , l'Harmattan, Mars 2020. En savoir plus
  Farhad Ahmadi, Grandir sous la révolution iranienne , l'Harmattan, Février 2020. En savoir plus
  Roland Lombardi, Le golfe Persique , l'Harmattan, Janvier 2020. En savoir plus
  Fabien Koutchekian, Nicolas Fernandez-Le Follic, L'Héritage de la colère , l'Harmattan, Janvier 2020. En savoir plus
  Charles Mohtashami, Châteaux de sables , l'Harmattan, Novembre 2019. En savoir plus
  Traduit par Jalal Alavinia, Parvine E'tessâmi , l'Harmattan, Novembre 2019. En savoir plus
  Reza et Manoocher Deghati, Iran, rêves et dérives , l'Harmattan, Octobre 2019. En savoir plus
  Jean-Claude Voisin, La Perse et l'occident chrétien , l'Harmattan, Mai 2019. En savoir plus
  Esther Parisi, Juifs et Iraniens , l'Harmattan, Mai 2019. En savoir plus
  Yves Coursonnier, L'alliance entre Napoléon et l'Iran , BookEdition, Avril 2019. En savoir plus
  Parisa Reza, Les confessions d’un anarchiste , Gallimard, Avril 2019. En savoir plus
  Mirza Mohammad Massoud (Dehati), Les fleurs qui poussent en enfer , l'Harmattan, Mars 2019. En savoir plus
  Nahapétian Naïri, L’amour selon Marina M., Aube, Février 2019. En savoir plus
  Azadeh Kian, État-nation et fabrique du genre, des corps et des sexualité: Iran, Turquie, Afghanistan , Publication Universite Provence, Février 2019. En savoir plus
  Armin Arefi, Un printemps à Téhéran , Plon, Février 2019. En savoir plus
  Michel Setboun et David Alliot, Iran, La Révolution , Les Arènes, Février 2019. En savoir plus
  Mohsen Mottaghi, Reza Rokoee, Daryush Ashouri Un intellectuel hétérodoxe iranien , l'Harmattan, Février 2019. En savoir plus
  Maxime-Féri Farzaneh, Le mariage d'azraël , l'Harmattan, Janvier 2019. En savoir plus
  Shahla Nosrat-Wolff, Chevalerie iranienne , l'Harmattan, Décembre 2018. En savoir plus
  Abbas Towfiq, Fable d'Iran , l'Harmattan, Novembre 2018. En savoir plus
  Jalal Tehrani, Les Unicellulaires, Les Nouvelles Lettres persanes , Maison d'Europe et d'Orient, Sept 2018. En savoir plus
  راه شیری حلزون , پیام یونسی‌پور, Nakoja, 2018. En savoir plus
  Reza Afchar Naderi, Ata Ayati et Gilles Kraemer, Les Nouvelles Lettres persanes , Riveneuve, Août 2018. En savoir plus
  Iradj Pezechkzad traduit par Sorour Kasmaî, Mon oncle Napoléon , Actes sud, Sept 2018. En savoir plus
  Abnousse Shalmani, Les exilés meurent aussi d'amour , Grasset, Août 2018. En savoir plus
  Safoura Tork Ladani, L'histoire des relations entre l'Iran et la France , l'Harmattan, Juillet 2018. En savoir plus
  Ata Ayati et Farhad Khosrokhavar, L'Iran à l'épreuve du réel , l'Harmattan, Juillet 2018. En savoir plus
  Jeanne Thireaut, Lumière de l'Alborz , l'Harmattan, Juillet 2018. En savoir plus
  Javad Hadidi, De Sa'di à Aragon , l'Harmattan, Juillet 2018. En savoir plus
  Reza Afchar Naderi, Histoire d'un mythe , l'Harmattan, Mai 2018. En savoir plus
  Fahimeh Najmi, Le théâtre l'Iran et l'occident , l'Harmattan, Avril 2018. En savoir plus
  Samad Behrangui, Le petit Poisson noir , Albin Michel, Avril 2018. En savoir plus
  Lila Ibrahim-Lamrous & Bahman Namvar-Motlag, Sagesses et malices de la perse, Albin Michel, Mars 2018. En savoir plus
  Ardavan Amir-Aslani, De la Perse à l’Iran , Archipel, Mars 2018. En savoir plus
  Farian Sabahi, Nous femmes de Téhéran , Mimésis, Mars 2018. En savoir plus
  Fabien Ronchail, Comprendre les Iraniens , Iggybook, Fév 2018. En savoir plus
  Myriam Bahramian, Le mont Damâvand et ses poètes , L'harmattan, Janvier 2018. En savoir plus

Liste des livres par catégorie   کتابهای دسته بندی شده

Histoire  تاریخ

Histoire de l'Iran - Et génudesérales

PORTER Yves, Les Iraniens. Histoire d’un peuple, Armand Colin, 2006.

ROUX Jean-Paul, Histoire de l’Iran et des Iraniens. Des origines à nos jours, Fayard, 2006.

 

L’Iran et l’histoire de la Mésopotamie

HROUDA Barthel et al., L’Orient ancien. Histoire et civilisations, Bordas, 1991.

JOANNES Francis (direction), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Robert Laffont, 2001.

ROAF Michael, Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient ancien, Brepols, 1991.

 

De la préhistoire aux Sassanides

AMIET Pierre, L’Antiquité orientale, P.U.F., coll. «Que sais-je?», 1999 (bon panorama).

AMIET Pierre, L’âge des échanges inter-iraniens. 3500-1700 avant J.-C., Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 1986 (étude spécialisée).

BRIANT Pierre, De la Grèce à l’Orient: Alexandre le Grand, Gallimard, 1992.

BRIANT Pierre, Histoire de l’Empire perse. De Cyrus à Alexandre, Fayard, 1996 (une somme sur la période achéménide).

LECOQ Pierre, Les Inscriptions de la Perse achéménide , Gallimard, 1997. En savoir plus

CHRISTENSEN Arthur, L’Iran sous les Sassanides, E. Munksgaard, 1944.

HUYSE Philip, La Perse antique, Les Belles Lettres, 2005 (une excellente synthèse récente).

WOLSKI Józef, L’empire des Arsacides, Acta Iranica, Centre International d’Etudes Indo-iraniennes, 1993.

 

De l’arrivée de l’Islam au XIXe siècle

AIGLE Denise (édition), L’Iran face à la domination mongole, Institut Français de Recherche en Iran, 1997.

BOMATI Yves et NAHAVANDI Houchang, Shah Abbas: empereur de Perse: 1587-1629, Perrin, 1998.

ELISSEEF Nikita, L’Orient musulman au Moyen Age, Armand Colin, 1979.

ROUX Jean-Paul, Histoire des Turcs, Fayard, Paris, 2000.

SOURDEL Dominique, L’Etat impérial des califes abbassides: VIIIe-Xe s., P.U.F., 1999.

 

L’Iran du XXe siècle et la République islamique

Nader Vahabi, L'IRAN DE MOSSADEGH, L'Harmattan, Déc 2014. En savoir plus

Homa Nategh, Les Français en Perse, L'Harmattan, Oct 2014. En savoir plus

Mahmoud Delfani, Traversée occidentale (Tome 1 et 2), Methodologica Universitas, Avr 2014. En savoir plus

Fariba Adelkhah, Les Paradoxes De L'iran, Le Cavalier Bleu, Mai 2013. En savoir plus

Yves Bomati, Mohammad Réza Pahlavi, Le Dernier Shah (1919-1980), Librairie Académique Perrin, Jan 2013. En savoir plus

Gilles LANNEAU, LE MIROIR DU MONDE, Les 3 orangers, Sep 2012. En savoir plus

Mohammad-Reza Djalili, Histoire De L'iran Contemporain, La Découverte, Août 2010. En savoir plus

*RICHARD Yann, L'Iran : de 1800 à nos jours, Flammarion, 2009. 

DIGARD J.-P. / HOURCADE B. / RICHARD Y., L’Iran au XXe siècle, Fayard, 2007 (excellente vision d’ensemble).

DJALILI Mohammad-Reza, Géopolitique de l’Iran, Complexe, 2005.

RICHARD Yann, 100 mots pour dire l’Iran moderne, Maisonneuve & Larose, 2003.

HOURCADE Bernard, Iran. Nouvelles identités d’une république, Belin, 2002.

MINOUI Delphine (direction), Jeunesse d’Iran. Les voix du changement, Editions Autrement, 2001.

Yves Korbendau, Iran aux multiples visages, Acr, Mars 2000. En savoir plus

 

Contemporain

Nader Vahabi, Mossadegh : rupture avec la noblesse de sang en Iran, Geuthner, Avril 2016. En savoir plus

Yves Bomati, Les grandes figures de l'Iran, Perrin, Nov 2015. En savoir plus

Foad Saberan, NADER CHAH, L'Harmattan, Dec 2013. En savoir plus

Hassan Pirouzdjou, L'iran Au Debut Du Xvie Siècle, L'Harmattan, Sep 2010. En savoir plus

Yann Richard, L'iran - De 1800 À Nos Jours, Flammarion, Nov 2009. En savoir plus

Jean-Paul Roux, Histoire De L'iran Et Des Iraniens, Fayard, Mars 2006. En savoir plus

Sambucy (A.et M. de) - Laubry J.-J., Etude et emploi du yoga iranien et égyptien, Dangles, 1973. En savoir plus


Sociologie  جامعه شناسی

Rouhollah Hosseini, Crise de la modernité et modernité en crise , l'Harmattan, Oct 2017. En savoir plus

Sébastien Regnault, La modernité iranienne , l'Harmattan, Oct 2017. En savoir plus

Mohammad Ali Merati, Les maqâms anciens et les instruments de la musique kurde d'Iran et d'Irak , L'Hartmattan, Sept 2016. En savoir plus

Alireza Khoddami, Discours religieux des jeunes en Iran, L'Hartmattan, Fév 2016. En savoir plus

Yvan Gastaut, Diasporas iraniennes , Hommes et migrations, Fév 2016. En savoir plus

Nahid Keshavarz, Les nouveaux féminismes en Iran, L'Hartmattan, Déc 2015. En savoir plus

Jean-Pierre Digard, Une épopée tribale en Iran, Cnrs Editions, Nov 2015. En savoir plus

Ata Ayati, Mohsen Mottaghi, Farhad Khosrokhvar, Un sociologue, une Révolution, L'Hartmattan, Oct 2015. En savoir plus

Nader Aghakhani, Les "Gens de l'air", "Jeux" de guérison dans le sud de l'Iran, L'Harmattan, Oct 2014. En savoir plus

جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ایران ,جلال ایجادی, H&S Media, Sep 2014. En savoir plus

Nader VAHABI, Atlas de la diaspora iranienne, Karthala, Oct 2012. En savoir plus

Alireza Manafzadeh, La construction identitaire en Iran, l'Harmattan, Janvier 2010. En savoir plus

Alireza Manafzadeh, Ahmad Kasravi, l'Harmattan, Janvier 2005. En savoir plus


Sciences humaines  علوم انسانی

Hamèd Fouladvind, La Perse à travers la camera obscura occidentale, L'Hartmattan, Avril 2016. En savoir plus

Jean-François Colosimo, le Paradoxe persan. Un carnet iranien, Fayard, Juil 2009. En savoir plus


Géopolitique   ژئوپلیتیک

Julien Zarifian, Choc d'empires? Les relations Etats-Unis/Iran du XIXe siècle à nos jours, Hémisphères, Jan 2018. En savoir plus

Nahid Pilvar, Le pouvoir et la presse en Iran , l'Harmattan, Oct 2017. En savoir plus

Ali Erfan, Sans ombre , L'aube, Sept 2017. En savoir plus

Delphine Minoui, Les Passeurs de livres de Daraya , Seuil, Sept 2017. En savoir plus

Lélia Rousselet, Négocier l'atome , L'Hartmattan, Mai 2017. En savoir plus

Farian Sabahi, Nous femmes de Téhéran , Mimésis, Mars 2017. En savoir plus

Agnès Devictor, L'Iran mis en scènes , Ciné voyage, Mars 2017. En savoir plus

Amélie M. Chelly, Iran, Autopsie du chiisme politique, Cerf, Mai 2017. En savoir plus

Ardavan Amir-Aslani, Faire des affaires avec l'Iran, Eyrolles, Nov 2016. En savoir plus

David B. et Jean-Pierre Filiu, Les meilleurs ennemis , Futuropolis Gallisol, Nov 2016. En savoir plus

Bernard Hourcade, Géopolitique de l'Iran, Armand Colin, Mai 2016. En savoir plus

Mohammad-Reza Djalili, Thierry Kellner, L'Iran en 100 questions, Tallandier, Mars 2016. En savoir plus

Ardavan Amir-Aslani, Iran, le sens de l'histoire, La Procure, Mars 2016. En savoir plus

Revue, Le rapprochement Etats-Unis - Iran, L'Hartmattan, Déc 2015. En savoir plus

Jean-claude Voisin, L'Iran si loin si proche, Riveneuve, Juin 2015. En savoir plus

Antoine-Louis de Prémonville, Thomas Flichy de la Neuville, Géopolitique de l'Iran, Puf, Juin 2015. En savoir plus

Jocelyn Cordonnier, les Etats-Unis et l'Iran au cours des années 1970, L'Hartmattan, 2015.  En savoir plus

Ali Gharakhani, TÉHÉRAN L'air et les eaux d'une mégapole, L'Hartmattan, 2015.  En savoir plus

Josef Schovanec, Eloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez, Plon, Mars 2014.  En savoir plus

Shlomo Sand Traduit par Behrouz Arefi, Comment la terre d’Israël fut inventée, Flammarion, sep 2012. En savoir plus

Mahnaz Shirali, La malédiction du religieux : La défaite de la pensée démocratique en Iran, François Bourin, sep 2012. En savoir plus

Alireza Manafzadeh, La construction identitaire en Iran, L'Hartmattan, Déc 2009. En savoir plus

Amin Arefi, Dentelles et tchador, Pocket, Nov 2009. En savoir plus

Mahnaz Shirali, Entre islam et démocratie : Parcours de jeunes Français d'aujourd’hui (Individu et Société), Armand Colin, Oct 2007. En savoir plus

Mohammad-Reza Djalili, Géopolitique De L'iran, Complexe, Mars 2005. En savoir plus

Alireza Manafzadeh, Ahmad Kasravi, L'Hartmattan, Janvier 2005. En savoir plus

Mahnaz Shirali, La Jeunesse iranienne : Une génération en crise , Puf, Nov 2001. En savoir plus


Religion  مذهب

Les religions préislamiques de l'Iran

*CURTIS Vesta Sarkhosh, Mythes perses, Seuil, 1994. 

DUCHESNE-GUILLEMIN Jacques, Zoroastre, G. P. Maisonneuve,  1948.

*TARDIEU Michel, Le manichéisme, P.U.F., Paris, collection «Que sais-je?», 1981.  

TURCAN Robert, Mithra et le mithriacisme, Les Belles Lettres,  1993.

WIDENGREN Geo, Les religions de l’Iran, Payot, Paris, 1968 (panorama général).

ZETLAOUI Monique, Ainsi vont les enfants de Zarathoustra. Parsis de l’Inde et Zartushtis d’Iran, Imago, Paris, 2003.


Le chiisme

Nasrollah Nejatbakhshe, Jihad offensif , L'Hartmattan, Sept 2016. En savoir plus

AMIR-MOEZZI Mohammad Ali / JAMBET Christian, Qu’est-ce que le shî’isme?, Fayard, 2004.

DAFTARY Farhad, Les ismaéliens. Histoire et traditions d’une communauté musulmane, Fayard, 2003.

RICHARD Yann, L’Islam chi’ite. Croyances et idéologies, Fayard, 1991.

RICHARD Yann, Le shi’isme en Iran. Imam et révolution, Jean Maisonneuve, 1980.


La mystique et la philosophie iraniennes

Nazy Alaie Ahdieh, Romain Rolland, Guerre et Religion, L'Hartmattan, Juin 2015. En savoir plus

CORBIN Henry, Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, Paris, 1986. En savoir plus

CORBIN Henry, En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques, 4 vol., Gallimard, Paris, 1971-1972 (l’œuvre capitale du principal iranologue français du XXe s.). En savoir plus

NASR Seyyed Hossein, Essais sur le soufisme, Albin Michel, Paris, 1980.

NURBAKHSH Dr Javad, Dans la taverne de la ruine. Manuel du soufisme traditionnel, Les Editions du Relié, Cabrières d’Avignon, 1997.


Le Zoroastrisme

Pierre Lecoq, Les livres de l'Avesta , Cerf, Jan 2017. En savoir plus

Khosro Khazai Pardis, Les Gathas, Albin Michel, 2011. En savoir plus

Abd-ru-shin, Zoroastre, Du graal, Nov 1998. En savoir plus


Philosophie  فلسفه

Reza Rokoee, L'Iran autrement , L'Hartmattan, Avril 2017. En savoir plus

Henry Corbin, L'Iran et la philosophie, Fayard, Oct 1990. En savoir plus


Economie   اقتصاد

Soussan Mobasser, Le Bazar de Téhran: Une Institution traditionnelle dans la Modernité , Broché, Oct 2016. En savoir plus

Arash Derambarsh, Manifeste contre le gaspillage, Fayard, Oct 2015. En savoir plus

Reza Mamdouhi, L'Iran et le commerce mondial, L'Harmattan, Oct 2013. En savoir plus


Littérature  ادبیّات

La littérature et la poésie - Etudes

Nezâmi-e Gangavi, Layla et Majnun , Fayard, Mai 2017. En savoir plus

BALAY Christophe, La genèse du roman persan moderne, Institut Français de Recherche en Iran, 1998.

BALAY Christophe et CUYPERS Michel, Aux sources de la nouvelle persane, Editions Recherche sur les Civilisations, 1983.

FOUCHECOUR Charles-Henri de, Le sage et le prince en Iran médiéval. Morale et politique dans les textes littéraires persans Xe-XIIIe siècles, L'Harmattan, 2010.

LEVY Reuben, Introduction à la littérature persane, Maisonneuve et Larose, 1973.

MASSE Henri, Essai sur le poète Saadi, Paul Geuthner,  1919.

MORTAZAVI Djamshid, Symbolique des contes et mystique persane, Jean-Claude Lattès, Paris, 1988.

REZVANIAN M. H., Grains d’humour et sagesse persane, Maisonneuve et Larose, Paris, 1976 (proverbes persans).

RINGGENBERG Patrick, Introduction au Livre des rois (Shahnameh) de Ferdowsi. La gloire des rois et la sagesse de l'épopée, L'Harmattan, 2009.

VITRAY-MEYEROVITCH Eva de, Mystique et poésie en Islam, Desclée de Brouwer, Paris, 1972 (sur la poésie de Rumi).

نگرشی دیگر بر راز حافظ ,حسن مکارمی , H&S , Jan 2013.

Firouzeh Mortazi-Tehrani, Sadegh Hedayat et les écrivains occidentaux, Methodologica universitas, 2013. En savoir plus

Hassan Makaremi, HÂFEZ, PAR HÂFEZ, L'Harmattan, Paris, Mars 2012. En savoir plus

Laetitia Nanquette, Orientalisme contre l'occidentalisme : littéraire et l'imagerie culturelle entre la France et l'Iran depuis la révolution islamique (Bibliothèque internationale des études culturelles), Libtauris, Londre, 2012. En savoir plus


Roman, Biographies, Mémoires

Shida Bazyar, Les Nuits sont calmes à Téhéran , Slatkine et cie, Janvier 2018. En savoir plus

یک نفر که عضو پینک فلوید نبود , امید کشتکار, Nakoja, 2017. En savoir plus

Mehdi Dadsetan, Les Passagers des Trois Mondes , Rod, Août 2017. En savoir plus

Maxime Abolgassemi, Nuit persane , Erick Bonnier, Août 2017. En savoir plus

Naïri Nahapétian, Jadis, Romina Wagner , L'aube, Mai 2017. En savoir plus

Javad Djavahery, Ma Part d'elle , Gallimard, Avril 2017. En savoir plus

Parisa Reza, Le parfum de l'innocence , Gallimard, Mars 2017. En savoir plus

Ramita Navai, Vivre et mentir à Téhéran , Stock, Fév 2017. En savoir plus

Parinoush Saniee, La voix cachée , Robert Laffont, Jan 2017. En savoir plus

Stephan Orth, Couchsurfing en Iran, Grasset, Janvier 2017.  En savoir plus

Maryam Madjidi, Marx et la poupée, lenouvelattila, Janvier 2017.  En savoir plus

Nahal Tajadod, Les simples prétextes du bonheur, JC Lattès, Août 2016. En savoir plus

Négar Djavadi, Désorientale, Liana Levi, Août 2016. En savoir plus

Mahtab Saboori, Passage par des rêves noirs et blancs, Riveneuve Éditions, Juin 2016. En savoir plus

Parinoush Sanaiee, Le Voile de Téhéran, Le Cercle points, Mai 2016. En savoir plus

Hélène Boisson, Derrière les portes closes - mes aventures en Iran, Payot, Mai 2016. En savoir plus

Chahdortt Djavann, Les putes voilées n'iront jamais au paradis, Grasset, Avril 2016.  En savoir plus

Reza Aslan, Le Zélote, Folio, Nov 2015. En savoir plus

Naïri Nahapétian, Le mage de l'hôtel Royal, L'aube, Mars 2016. En savoir plus

Hormuz Kéy, Poupak, Riveneuve, Nov 2015. En savoir plus

Pari Barkeshli, Où est passé mon Damâvand, L'Hartmattan, Nov 2015. En savoir plus

Chahla Chafiq, Demande au miroir, L'age D'homme, Sept 2015. En savoir plus

Sorour Kasmai, Un jour avant la fin du monde, Robert Laffont, Août 2015. En savoir plus

Serge Rezvani, Le corps d'Hélène, Les Belles Lettres, Les belles lettres, Mai 2015. En savoir plus

Khaknegar Nahal, Exil Comme Epreuve Littéraire, L'Hartmattan, Avril 2015. En savoir plus

Pierrette Berthomier Guerrero, J’ai laissé la vie et mon cœur en Iran, Persée, Nov 2015.  En savoir plus

Mathias Enard, Boussole, Actes Sud, Nov 2015.  En savoir plus

Lenaïc Vilain, Bons baisers d'Iran, Vraoum, Nov 2015.  En savoir plus

Naïri Nahapétian, Un agent nommé Parviz, Aube, Avril 2015. En savoir plus

Delphine Minoui, Je vous écris de Téhéran, Seuil, Fév 2015. En savoir plus

Parisa Reza, Les jardins de consolation, Gallimard, Fév 2015. En savoir plus

Pedro Kadivar, Petit Livre des Migrations, Gallimard, Fév 2015.  En savoir plus

Saïdeh Pakravan, Azadi, Belfond, Jan 2015.  En savoir plus

Leyla Fouladvind, Un ciel de coquelicots, L'Harmattan, Nov 2014. En savoir plus

Zohreh Ghahremani, Les jacarandas de Téhéran, Baker Street, Mai 2014. En savoir plus

Sahar Delijani, Les jacarandas de Téhéran, Albin Michel, Avril 2014. En savoir plus

Emma Peiambari, "Eclats de vie" et "Les rosées de l'exil", L'Harmattan, 2014. En savoir plus ,  En savoir plus

سیانور, عباس بختیاری, Centre Culturel Pouya, Avr 2014.

Mehdi Dadsetan, La danse des ombres , Rod, Mars 2014. En savoir plus

Nahal Tajadod, Elle joue, Albin Michel, Oct 2012.  En savoir plus

Haydée Sabéran, Ceux qui passent, Carnets nord, Montparnasse , Mars 2012.  En savoir plus

بعد از عروسی چه گذشت , رضا براهنی, Nakoja, 2011. En savoir plus

Christian Pahlavi, Les Grains Du Sablier, Thaddée, Nov 2011.  En savoir plus

Mahmud Dowlatabadi, Le colonel, Buchet Chastel, Avril 2011.  En savoir plus

Fariba Vafi, Un secret de rue, Z, Fév 2011.  En savoir plus

Fakhraddin Gorgani, Vis and Ramin, Mago, Avril 2009.  En savoir plus

Sarah Yalda, Regard persan, Grasset, Oct 2007.  En savoir plus

Azar Nafisi, Lire Lolita à Téhéran, Plon, Août 2005.  En savoir plus

Farah Pahlavi, Farah Pahlavi (Mémoires), J'ai Lu, Déc 2003.  En savoir plus

Sadegh Hedayat, La Chouette aveugle, José Corti, 2000.  En savoir plus

Marjane Satrapi, Persepolis (bande dessinée), L'Association, 2000.  En savoir plus

Sadegh Hedayat, Hâdji Agha, Phebus, Oct 1996.  En savoir plus


Poésie

Sara Saïdi B., Au seuil d'une saison froide , l'Harmattan, Déc 2017. En savoir plus

Mahmoud Chokrollahi, La prophétie égarée , Soupirail, Sept 2017. En savoir plus

Fereydoun Moshiri, Nous aimons donc nous sommes , l'Harmattan, Juillet 2017. En savoir plus

Sohrab Sepehri, Histoires de Lune, d'Eau et de Vent , Maelström, Mai 2017. En savoir plus

Jean-Pierre Perrin, Iran, la prière des poètes , Nevicata, Mai 2017. En savoir plus

Homa Sayar, Echo, poètes des cinq continents , L'Hartmattan, Oct 2016. En savoir plus

Mahvash Sabet, Poèmes de prison, L'Hartmattan, Oct 2016. En savoir plus

Eslâmi-e Nodouchane, Honarmandi et NâderpourChahab Sarrafian, Trois figures de la poésie francophile persane, L'Hartmattan, Mai 2016. En savoir plus

Gilbert Lazard, Omar Khayyâm, Vivre te soit bonheur!, Folio, Mai 2016. En savoir plus

Jean-Pierre Ferrini, Le grand poème de l’Iran, Le temps qu'il fait, 2016. En savoir plus

Pirouz Èftékâri, Poètes persans, L'Hartmattan, Avril 2016. En savoir plus

Franz Toussaint, Saâdi, Le Jardin des Fruits, Folio, Oct 2015. En savoir plus

Roja Chamankar, Je ressemble à une chambre noire, Bruno Doucey, Oct 2015. En savoir plus

Bahman Panahi, Le Jardin des lettres de Rûmi, Editions du Jasmin, 2015. En savoir plus

Orang Gholikhani, La saison des lignes infinies, L'Hartmattan, 2015.  En savoir plus

Jalal Alavinia, Forough Farrokhzad, Lettres Persanes, Jan 2015.  En savoir plus

Azadeh Hosseini Maleki, La Lune Danse, Arvij, 2014.  En savoir plus

Manijeh NOURI, Le Langage des oiseaux, Manteq ut-Tayr, Cerf , Fév 2012.  En savoir plus


Anthologies littéraires

MASSE Henri, Anthologie persane. XIe-XIXe siècle, Payot, 1997 (extraits de textes poétiques, romanesques, spirituels, biographiques, historiques).

SAFA Z., Anthologie de la poésie persane (XIe-XXe siècle), Gallimard / Unesco,  1987.  En savoir plus


Quelques textes classiques

ATTAR, Le Langage des oiseaux, Albin Michel, 1996.

ATTAR, Le Livre divin, Albin Michel,  1990.

ATTAR, Le Livre de l’épreuve, Fayard, 1981.

ATTAR, Le Livre des secrets, Les Deux Océans, 1985.

DJAMI, Youssouf et Zouleikha, Librairie Orientaliste Paul Geuthner,  1927.

FERDOWSI, Le Livre des rois, Trad. Jules Mohl, 7 vol., Jean Maisonneuve,  1976.

FERDOWSI, Le Livre des rois, Sindbad, Paris, 1979 (extraits tirés de la traduction revue de J. Mohl, publiée de 1838 à 1878).

GORGANI, Le Roman de Wîs et Râmîn, Les Belles Lettres, 1959.

*HAFEZ DE CHIRAZ, Le Divân, Verdier, 2006.

OMAR KHAYYAM, Cent un quatrains de libre pensée, Gallimard, 2002.

NEZAMI, Le Pavillon des sept princesses, Gallimard, 2000.

NEZAMI, Le Roman de Chosroès et Chirin, TMaisonneuve et Larose, 1970.

RUMI Djalâl-od-Din, Mathnawî, Editions du Rocher, 1990.

*RUMI Djalâl-od-Din, Rûbâi’yât, Albin Michel, 1993.

*RUMI Djalâl-od-Din, Odes mystiques, Seuil, 2007.

*SAADI, Le Jardin des roses, Albin Michel, 1991.

   

Texte littéraire contemporain

Monireh Kianvach-Kechavarzi, Deux cents locutions comparatives du persan , l'Harmattan, Nov 2017. En savoir plus

Jalal Alavinia, Forough Farrokhzad , Lettres Persanes, Oct 2017. En savoir plus

Christophe Balay, La crise de la conscience iranienne , l'Harmattan, Juin 2017. En savoir plus

Bagher Momeni, La littérature de la révolution constitutionnelle de l'Iran, L'Hartmattan, Avril 2016. En savoir plus

Ahmad Ghazali, Savâneh, Lettres Persanes, Mars 2016. En savoir plus

DOWLATABADI Mahmoud, Cinq histoires cruelles, Gallimard, 2002.

HEDAYAT Sâdeq, La Chouette aveugle, José Corti, 1953.

IQBAL Mohammad, Les Secrets du Soi – Les mystères du Non-Moi, Albin Michel, 1989.

Nouvelles persanes, Phébus, 1980 (choix de nouvelles d’écrivains du XXe s.).


Art  هنر

L'art et la culture de l'Iran - Etudes générales

Parviz Mohebbi, Les mots et les choses de l'Europe en persan , L'Hartmattan, Oct 2016. En savoir plus

Patrick Ringgenberg, Les coupoles persanes , Histoires des Peuples, Sept 2016. En savoir plus

Kares Le Roy, Ashayer, Amu Darya, Nov 2015. En savoir plus

Henri Stierlin,  L’Art persan, Imprimerie nationale, Oct 2011. En savoir plus

POPE Arthur Upham (edition),  A Survey of Persian art, 16 volume, Soroush Press, 1977-1993 (publiée originellement dans les années 1930, une encyclopédie aujourd'hui partiellement vieillie mais qui demeure capitale).

POURJAVADY N. (edition), The splendor of Iran, 3 volume, Booth-Clibborn Edition, 2001.


L'art iranien préislamique

AMIET Pierre, Elam, Archée, 1966 (beau livre).

GHIRSHMAN Roman, Perse: Proto-iraniens, Mèdes, Achéménides, Gallimard, 1963.

GHIRSHMAN Roman, Iran: Parthes et Sassanides, Gallimard,  1962.

GODARD André, L’art de l’Iran, Arthaud, 1962 (ouvrage classique, partiellement daté).

PORADA Edith, Iran ancien, Albin Michel, 1963 (excellente synthèse, malheureusement non réactualisée).

SCHLUMBERGER Daniel, L’Orient hellénisé. L’art grec et ses héritiers dans l’Asie non méditerranéenne, Albin Michel, 1970.

SEIPEL Wilfried (édition), 7000 ans d’art perse. Chefs-d’œuvre du Musée National de Téhéran, Skira, 2003 (catalogue d’exposition).

Splendeur des Sassanides. L’empire perse entre Rome et la Chine, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 1993 (catalogue d’exposition, précédé d’excellentes études faisant le point actuel des connaissances et des débats).

STOELINER Thomas / SLOTTA Rainer / VATANDOUST Abdolrasool (Herausgeber), Persiens Antike Pracht - Bergbau - Handwerk - Archäologie, Deutsches Bergbau-Museum, Bochum, 2004 (catalogue d’exposition, réunissant d’excellents articles sur l’Iran préislamique, traduits en anglais sur un CD).


L'art iranien d'époque islamique - Etudes d'ensemble

ARDALAN Nader / BAKHTIAR Laleh, The sense of unity. The Sufi tradition in Persian architecture, The University of Chicago Press, 1973 (non traduit, un livre pionnier sur le symbolisme de l'architecture).

BARRY Michael, L’art figuratif en Islam médiéval et l’énigme de Behzâd de Hérât (1465-1535), Flammarion, 2004.

CURATOLA Giovanni et SCARCIA Gianroberto, Iran. 2500 ans d’art perse, Hazan, 2004.

GRABAR Oleg, La peinture persane. Une introduction, P. U. F., 1999.

KEVORKIAN A. M. / SICRE J. P., Les jardins du désir: sept siècles de peinture persane, Phébus, 1983.

KHANSARI Mehdi / YAVARI Minouch, Espace persan. Architecture traditionnelle en Iran, Pierre Mardaga Editeur, 1986.

KHANSARI Mehdi / YAVARI Minouch, The Persian bazar. Veiled space of desire, Mage Publishers, 1994.

KHANSARI Mehdi / MOGHTADER Reza M. / YAVARI Minouch, The Persian garden. Echoes of paradise, Mage Publishers, 1998.

MELIKIAN-CHIRVANI Assadullah Souren, Islamic metalwork from the Iranian world, 8th-18th centuries, Victoria & Albert Museum, 1982 (non traduit et épuisé, un catalogue d'exposition qui demeure une somme inégalée sur l'art du métal, ses motifs et son sens symbolique).

MELIKIAN-CHIRVANI Assadullah Souren, Le chant du monde. L’art de l’Iran safavide. 1501-1736, Musée du Louvre / Somogy, 2007.

PORTER Yves / THEVENART Arthur, Palais et jardins de Perse, Flammarion, 2002.

STIERLIN Henri, Ispahan. Image du paradis, Editions SIGMA, 1976.

TANAVOLI Parviz, Shahsavan. Tapis et tissus de nomades persans, Office du Livre, 1985.

WULFF Hans E., The traditional crafts of Persia, The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge Mass. / Londres, 1966 (une somme sur le savoir-faire et les techniques utilisés dans les artisanats).


Musique  موسیقی

La musique iranienne

CARON Nelly et SAFVATE Dariouche, Iran, Buchet / Chastel, 1966 (bonne introduction).

DURING Jean, Musique et extase. L’audition mystique dans la tradition soufie, Albin Michel, 1988 (introduction d’ensemble à la conception soufie de la musique).

DURING Jean, La musique iranienne. Tradition et évolution, Editions Recherche sur les Civilisations, 1984 (sur les musiciens, les instruments, les rapports entre tradition et modernité).

DURING Jean, Musique et mystique dans les traditions de l’Iran, Institut Français de Recherche en Iran, 1990.


Discographie

Azerbaidjan. Musique et chants des âshiq, VDE-GALLO, 1989.

Azerbayjan, Musique traditionnelle, Chant du Monde, 1989.

Baloutchistan, Musiques d’extase et de guérison, 2 disques, OCORA, 1992.

Baloutchistan, Bardes du Makrân, Buda Records, sans date.

Iran, Bardes du Khorassan, OCORA, 1998.

Iran, Les maîtres de la musique traditionnelle (3 volumes: 1. Talâi – Musavi – Kiâni / 2. Karimi – Musavi/ 3. Nâzeri – Talâ’i), OCORA, 1991-1992.

Iran / Kurdistan, Sharam Nazeri & Ensemble Alizadeh, World Network.

Iran, Mohammad Reza Shadjarian. Musique classique persane, OCORA, 1990.

Iran, Musique persane, OCORA, 1987.

Iran, Hassan Kassaï: le ney, Playa Sound, 1990.

Kurdistan, Zikr et chants soufis, 2 disques, OCORA, 1994.

Persian classical music: concert de Parisa au Royal Festival Hall, Playa Sound, 1995.

Musique kurde d’Iran. Ali Akbar Moradi. Odes mystiques et musique profane, INEDIT, 2001.

Tradition classique de l’Iran (3 volumes: I. Le zarb par Djamchid Chemirani/ II. Le târ par Daryoush Tala’i/ III. Le santour par Madjid Kiani), Harmonia Mundi, 1993.


Théâtre  تئاتر

Mohsen Yalfani, Entezare sahar, Naakojaa, 2012. En savoir plus

Cinéma  سینما

Farid Esmaeelpour, La genèse du cinéma d'auteur Iranien : Ebrahim Golestan , l'Harmattan, Juin 2017. En savoir plus

Javad Zeiny, Le cinéma iranien, L'Hartmattan, Nov 2015. En savoir plus

Alain Brunet, Bani Etemad, réalisatrice iranienne, L'Harmattan, Mars 2013. En savoir plus

Haghighat Mamad, Sabouraud Frédéric, Histoire du cinéma iranien, 1900-1999, Centre Georges Pompidou, 2000. En savoir plus


Contes et légendes jeunesse  قصه و افسانه

Saadi - Reza Dalvand, Gulistan, contes persans , Courtes et Longues, Fév 2017. En savoir plus

Baron Daniel Lescallier, Neh Manzer ou les Neuf Loges , Libretto, Jan 2017. En savoir plus

Nassereh Mossadegh, Citrouille qui roule, L'Harmattan, Fév 2013. En savoir plus

Nassereh Mossadegh, Les aventureses de Nokhodi, L'Harmattan, Avr 2014. En savoir plus

Elizabeth Laird, Contes d'Iran, Circonflexe, Mars 2010. En savoir plus


Langue  زبان

Rouhollah Rezapour, Le bilinguisme en neoténie linguistique , L'Hartmattan, Sept 2016. En savoir plus

Sarah Doraghi, Là, tu dépasses les borgnes !, First, Août 2012. En savoir plus


Peinture, Bande Dessinée et Photo  نقاشی، گرافیک و عکس

Jean-Claude Voisin, Forteresses de la Route de la Soie , l'Harmattan, Nov 2017. En savoir plus

Mana Nesyestani, L’Araignée de Mashhad, Cà et là, Mai 2017. En savoir plus

Mana Nesyestani, Monsieur K, Arte Editions, Déc 2015.

Patrick Ringgenberg, Guide culturel de l'Iran, Rowzaneh publications, 2015. En savoir plus

Minoo Khani, La couleur de la guerre Iran-Irak, L'Harmattan, 2015. En savoir plus

Serge Michel, Marche sur mes yeux, L'Harmattan, Mai 2010. En savoir plus

Marjane Satrapi, Persepolis, L'Association, 2002. En savoir plus


Liens des références  لینک مراجع
Abstracta Iranica - Revue bibliographique
Achemenet [sur l'Empire achéménide]
Archnet (articles téléchargeables sur l'Iran)
Archnet (notices sur les monuments historiques d'Iran)
Asnad - Digital Persian Archive
Avesta - Zoroastrian Archives
Bibliographia Iranica (Iranian Studies Group)
Bibliothèque nationale et Archives de la République Islamique d'Iran
Cambridge Shahnama Project
CNRS - Mondes iranien et indien
Dehkhoda [Encyclopédie en persan]
Disques de musique iranienne (Mahoor)
Encylopaedia Iranica
Georges A. Bertrand - Photographies d'Iran et d'ailleurs
Hossein Alizadeh, musicien contemporain
Institute for Iranian Contemporary Historical Studies (IICHS)
Institut Français de Recherche en Iran - IFRI
Iran Artists
Iran Chamber Society
Iranian Cultural Heritage Organization Documentation Center
Jean During (articles sur la musique iranienne)
Livius - Articles et images sur l'Iran antique
Middle East Librarians Association
Musée National de l'Iran (Téhéran)
Musée Reza Abbasi (Téhéran)
Musée du Tapis (Téhéran)
Musée du Verre et de la Céramique (Téhéran)
Musique des soufis
Organisation du Patrimoine Culturel Iranien
Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi
Oriental Institute of the University of Chicago (anciennes photographies de l'Iran)
D'Orient et d'Occident
Persépolis. A virtual Reconstruction
Photographies de Patrick Ringgenberg sur Wikimedia Commons
La Revue de Téhéran
Reza Abedini
Sadegh Hedayat
Sasanika. The History and Culture of Sasanians
Vision panoramiques de cités iraniennes
Yazd : visite virtuelle
Zoroastrianism

Retour à l'accueil


Publicité    آگهی تبلیغاتی

Tous travaux mécanique کلیهٔ کارهای مکانیکی

Dépannage et réparation
Entretien et révision
Pose et vente de pneus neufs
Diagnostic pré-contrôle technique

Auto Fasih
7 Quai Maurice Riquiez
91100 Corbeil-Essonnes
Tél: 07.67.74.35.21

 

Tous travaux bâtiment انجام کلیه امور ساختمانی

برق ساختمان، پارکت، کاغذ دیواری، ... با قیمت مناسب
Parquet, Peinture, Décoration, Electricité, plomberie

Javan Rénovation
Tél: 06.34.64.54.37
Mail: javanrenovation@yahoo.fr

 

Cours de peinture et dessin   کلاس نقاشی

Cours de peinture et de dessin à domicile
Téléphone : 07.68.74.32.70
Demander M. Ferdosi

Newslettre  آدرس ایمیل

Abonnez-vous à notre mailing list
	افزودن  آدرس ایمیل برای اشتراک


* zones obligatoires

لطفا گزینه های ستاره دار را حتما وارد نمائید





iranienfr نام ثبت شده است
و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشورفرانسه محافظت می شوند
© Copyright 2012 iranienfr.com, All rights reserved.